Matematyka Informatyka J. angielski J. hiszpański Teatr


Ostatnie galerie zdjęć:


Spotkanie opłatkowe


Projekt Edukacja globalna


Muzeum w Nieborowie


Nasza misja

Tworzymy możliwości edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich.

Posiadamy status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.


Przekaż nam 1% podatku
Wesprzyj działalność fundacji Ex Litteris Libertas przekazując 1% podatku.


Podstawowym celem naszej fundacji jest wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży, pochodzących ze środowisk wiejskich poprzez organizowanie i wspieranie różnych form kształcenia i spędzania wolnego czasu. Nasza oferta skierowana jest w szczególności do dzieci i młodzieży z Gminy Budziszewice i innych okolicznych miejscowości.

Procedura jest prosta. Wystarczy wpisać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT w odpowiednim miejscu:

nazwa Organizacji Pożytku Publicznego - OPP:

Ex Litteris Libertas


numer Krajowego Rejestru Sądowego - KRS:

0000305252

Dziękujemy

Projekt Edukacja globalna w przestrzeni lokalnej
17.01.2017

Dnia 20 stycznia 2017 r. odbędą się zajęcia dla uczestników projektu „Edukacja globalna w przestrzeni lokalnej”, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Rural Dear Agenda za pośrednictwem Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Zajęcia odbywają się według następującego harmonogramu:
  • 13:30-15:00 Warsztaty Odyseja Kosmiczna 2100 – wymiary zrównoważonego rozwoju Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi;
  • 15:30-17:00 Wykład tematyczny prof. Lewandowskiego dotyczący edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju;
  • 17:15 Zebranie informacyjne z rodzicami uczestników projektu w sprawie wyjazdu edukacyjnego do Berlina w dn. 24-27.01.2017 r.

Zapraszamy!

Archiwum aktualności

© Copyright Ex Litteris Libertas 2008-2012
Wszystkie prawa zastrzeżone