Matematyka Informatyka J. angielski J. hiszpański Teatr
Działalność edukacyjna Fundacji
Oferta edukacyjna fundacji Ex Litteris Libertas skierowana jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Budziszewice i okolicznych miejscowości. Zajęcia prowadzone są w poszkolnym budynku, zaadoptowanym na świetlicę we wsi Węgrzynowice, w którym Fundacja użytkuje pomieszczenia od Wójta Gminy Budziszewice - właściciela nieruchomości. W ramach zajęć cyklicznych odbywają się:
  1. zajęcia z matematyki - 4 godz. tygodniowo - poniedziałki
  2. zajęcia z języka angielskiego - 9 godz. tygodniowo - poniedziałki i piątki
  3. zajęcia z informatyki - 7 godz. tygodniowo - środy i piątki
  4. grupa teatralna - 4 godz. tygodniowo - soboty
W świetlicy funkcjonuje też pracownia informatyczna, wyposażona w 11 komputerów.

Statystyka uczestników
Data ostatniej aktualizacji: 17.11.2013 r.

Węgrzynowice Budziszewice Razem
Informatyka
23
22
45
Matematyka
0
0
0
Język angielski
31
26
57
Grupa teatralna
14
0
14
Razem
68
48
116Węgrzynowice Budziszewice Razem
Liczba dziewcząt
33
32
65
Liczba chłopców
35
16
51
Razem
68
48
116


© Copyright Ex Litteris Libertas 2008-2012
Wszystkie prawa zastrzeżone