Matematyka Informatyka J. angielski J. hiszpański Teatr
Misja
Powołanie fundacji Ex Litteris Libertas wiąże się z przekonaniem, że rozwój społeczeństw i los pojedynczego człowieka jest bezpośrednią konsekwencją poziomu edukacji.

Naszą misją jest tworzenie szans i możliwości edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, aby zwiększyć ich samoświadomość i poszerzyć horyzonty, a w efekcie dać im możliwość wolnego i świadomego wyboru w przyszłości.

© Copyright Ex Litteris Libertas 2008-2012
Wszystkie prawa zastrzeżone