Matematyka Informatyka J. angielski J. hiszpański Teatr
Radosław Brysik
Radosław Brysik - absolwent Technikum w zawodzie technik informatyk przy ZSR w Czarnocinie. Trzykrotny laureat Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz nagród z zakresu poezji, literatury i rysunku. Redaktor Dumiesięcznika Kulturalno-Samorządowego Nowiny Gminy Rokiciny. Interesuje się informatyką i promocją (certyfikaty Microsoft Digital Literacy oraz z zakresu tworzenia kampani społecznych, psychologii i marketingu reklamy) oraz religioznawstwem, filozofią, teologią, szeroko rozumianą sztuką i projektowaniem stron internetowych. Autor lokalnych kampanii społecznych z zakresu profilaktyki zdrowia, promocji szkolnictwa i jednostek samorządowych. Publikacje w dziedzinie kultury regionalnej Gminy Rokiciny.


Powrót do: Informatyka


© Copyright Ex Litteris Libertas 2008-2012
Wszystkie prawa zastrzeżone