Matematyka Informatyka J. angielski J. hiszpański Teatr
Krzysztof Suskiewicz
Krzysztof Suskiewicz
- Z-ca Przewodniczącej Rady Ex Litteris Libertas

Prezes Zarządu i założyciel znanych spółek deweloperskich Pekao Development, PKO Inwestycje, a od 2000 roku BRE.locum SA, która to firma realizuje inwestycje mieszkaniowe w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu i Krakowie (do 2008 roku wybudowała ponad 2000 mieszkań). Jako członek Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich aktywnie działa na rzecz podwyższania standardów funkcjonowania deweloperów, jest autorem Kodeksu Dobrych Praktyk stosowanego przez członków Związku. Źródłem doświadczenia w wychowaniu dzieci i młodzieży jest jego liczna rodzina, licząca pięcioro dzieci w wieku od 12 do 23 lat.

© Copyright Ex Litteris Libertas 2008-2012
Wszystkie prawa zastrzeżone