Matematyka Informatyka J. angielski J. hiszpański Teatr
Grażyna Bronowska
Grażyna Bronowska
- Przewodnicząca Rady Fundacji Ex Litteris Libertas

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Nauczyciel i pedagog początkowo w Szkole Podstawowej w Węgrzynowicach, a po reorganizacji w Szkole Podstawowej w Budziszewicach. W latach 1997-2002 pełniła funkcję Dyrektora w tej szkole. Za pracę na rzecz dzieci odznaczona odznaką Przyjaciel Dziecka oraz Medalem "20 lat Województwa piotrkowskiego 1975-1995". Obecnie na emeryturze, ale niezmiennie wspiera swoim doświadczeniem inicjatywy na rzecz dzieci.

© Copyright Ex Litteris Libertas 2008-2012
Wszystkie prawa zastrzeżone